Qingdao Train Station Schedule

china flight


Train No. Train Type First Station First Station
Depart Time
Inquiry Station Arrive
Time
Depart
Time
Final Station Final Station
Arrive Time
1563 NewAir-ConditionRegularFast Zhengzhou 21:31 Qingdao 12:42 12:42 Shangqiu 23:54
1564 NewAir-ConditionRegularFast Qingdao 17:22 Qingdao 17:22 17:22 Zhengzhou 07:24
5021 NewAir-ConditionRegularFast Caoxian 09:08 Qingdao 20:34 20:34 Qingdao 20:34
5022 NewAir-ConditionRegularFast Qingdao 20:05 Qingdao 20:05 20:05 Caoxian 07:50
5025 NewAir-ConditionRegularFast Heze 22:22 Qingdao 07:26 07:26 Qingdao 07:26
5026 NewAir-ConditionRegularFast Qingdao 08:37 Qingdao 08:37 08:37 Caoxian 19:26
D6001 DongCheExpress Jinan 07:10 Qingdao 09:48 09:48 Qingdao 09:48
D6002 DongCheExpress Qingdao 05:46 Qingdao 05:46 05:46 Jinan 08:33
D6003 DongCheExpress Jinan West 07:58 Qingdao 11:00 11:00 Qingdao 11:00
D6004 DongCheExpress Qingdao 06:43 Qingdao 06:43 06:43 Jinan 09:27
D6005 DongCheExpress Jinan 09:57 Qingdao 12:48 12:48 Qingdao 12:48
D6006 DongCheExpress Qingdao 09:10 Qingdao 09:10 09:10 Jinan 11:50
D6008 DongCheExpress Qingdao 10:09 Qingdao 10:09 10:09 Jinan 12:50
D6009 DongCheExpress Jinan 14:52 Qingdao 17:39 17:39 Qingdao 17:39
D6010 DongCheExpress Qingdao 12:21 Qingdao 12:21 12:21 Jinan 15:13
D6011 DongCheExpress Jinan 15:31 Qingdao 18:12 18:12 Qingdao 18:12
D6012 DongCheExpress Qingdao 13:37 Qingdao 13:37 13:37 Jinan 16:16
D6013 DongCheExpress Jinan 17:12 Qingdao 19:57 19:57 Qingdao 19:57
D6015 DongCheExpress Jinan 19:06 Qingdao 21:51 21:51 Qingdao 21:51
D6016 DongCheExpress Qingdao North 19:03 Qingdao 18:45 18:45 Qingdao ----
D6017 DongCheExpress Jinan 19:51 Qingdao 22:38 22:38 Qingdao 22:38
D6018 DongCheExpress Qingdao 19:47 Qingdao 19:47 19:47 Jinan West 23:00
G171 ExpressDongChe Tianjin West 10:51 Qingdao 15:32 15:32 Qingdao 15:32
G172 ExpressDongChe Qingdao 09:02 Qingdao 09:02 09:02 Tianjin West 13:21
G173 ExpressDongChe Tianjin West 13:52 Qingdao 18:28 18:28 Qingdao 18:28
G174 ExpressDongChe Qingdao 16:10 Qingdao 16:10 16:10 Tianjin West 20:39
G177 ExpressDongChe BeijingSouth 07:25 Qingdao 12:12 12:12 Qingdao 12:12
G178 ExpressDongChe Weifang 08:16 Qingdao 07:02 07:02 Gaomi 07:47
G179 ExpressDongChe BeijingSouth 09:27 Qingdao 14:08 14:08 Qingdao 14:08
G180 ExpressDongChe Weifang 08:26 Qingdao 07:10 07:10 Gaomi 07:55
G181 ExpressDongChe BeijingSouth 10:45 Qingdao 15:39 15:39 Qingdao 15:39
G182 ExpressDongChe Qingdao 07:53 Qingdao 07:53 07:53 BeijingSouth 12:38
G183 ExpressDongChe BeijingSouth 11:49 Qingdao 16:50 16:50 Qingdao 16:50
G184 ExpressDongChe Qingdao 08:25 Qingdao 08:25 08:25 BeijingSouth 13:00
G185 ExpressDongChe BeijingSouth 12:42 Qingdao 17:20 17:20 Qingdao 17:20
G186 ExpressDongChe Qingdao 09:29 Qingdao 09:29 09:29 BeijingSouth 14:18
G187 ExpressDongChe BeijingSouth 12:47 Qingdao 17:32 17:32 Qingdao 17:32
G188 ExpressDongChe Qingdao 10:27 Qingdao 10:27 10:27 BeijingSouth 15:14
G189 ExpressDongChe BeijingSouth 13:18 Qingdao 18:03 18:03 Qingdao 18:03
G190 ExpressDongChe Qingdao 11:27 Qingdao 11:27 11:27 BeijingSouth 16:22
G191 ExpressDongChe BeijingSouth 14:20 Qingdao 19:10 19:10 Qingdao 19:10
G192 ExpressDongChe Qingdao 12:13 Qingdao 12:13 12:13 BeijingSouth 17:05
G193 ExpressDongChe BeijingSouth 14:46 Qingdao 19:44 19:44 Qingdao 19:44
G194 ExpressDongChe Qingdao 12:32 Qingdao 12:32 12:32 BeijingSouth 17:17
G195 ExpressDongChe BeijingSouth 15:46 Qingdao 20:58 20:58 Qingdao 20:58
G196 ExpressDongChe Qingdao 14:29 Qingdao 14:29 14:29 BeijingSouth 19:17
G197 ExpressDongChe BeijingSouth 16:42 Qingdao 21:31 21:31 Qingdao 21:31
G198 ExpressDongChe Qingdao 16:00 Qingdao 16:00 16:00 BeijingSouth 20:40
G199 ExpressDongChe BeijingSouth 17:25 Qingdao 22:16 22:16 Qingdao 22:16
G200 ExpressDongChe Qingdao 17:10 Qingdao 17:10 17:10 BeijingSouth 22:02
G221 ExpressDongChe Qingdao 06:55 Qingdao 06:55 06:55 Shanghai Hongqiao 13:44
G222 ExpressDongChe Shanghai Hongqiao 07:05 Qingdao 13:34 13:34 Qingdao 13:34
G225 ExpressDongChe Qingdao 13:54 Qingdao 13:54 13:54 Shanghai Hongqiao 20:45
G226 ExpressDongChe Shanghai Hongqiao 14:05 Qingdao 21:12 21:12 Qingdao 21:12
G229 ExpressDongChe Qingdao 09:17 Qingdao 09:17 09:17 Shanghai Hongqiao 16:12
G230 ExpressDongChe Shanghai Hongqiao 09:08 Qingdao 16:02 16:02 Qingdao 16:02
G233 ExpressDongChe Qingdao 16:23 Qingdao 16:23 16:23 Shanghai Hongqiao 23:13
G234 ExpressDongChe Shanghai Hongqiao 16:32 Qingdao 23:00 23:00 Qingdao 23:00
G241 ExpressDongChe Qingdao 08:13 Qingdao 08:13 08:13 Xiamen North 20:58
G242 ExpressDongChe Xiamen North 07:47 Qingdao 20:22 20:22 Qingdao 20:22
G245 ExpressDongChe Qingdao 13:24 Qingdao 13:24 13:24 Hefei South 19:13
G246 ExpressDongChe Hefei South 06:48 Qingdao 12:26 12:26 Qingdao 12:26
G253 ExpressDongChe Qingdao 14:36 Qingdao 14:36 14:36 Hangzhou East 21:40
G254 ExpressDongChe Hangzhou East 07:00 Qingdao 14:16 14:16 Qingdao 14:16
G257 ExpressDongChe Qingdao 15:18 Qingdao 15:18 15:18 Wuhan 23:12
G258 ExpressDongChe Wuhan 07:00 Qingdao 14:58 14:58 Qingdao 14:58
G275 ExpressDongChe Qingdao 06:28 Qingdao 06:28 06:28 Guangzhou South 19:13
G276 ExpressDongChe Guangzhou South 06:47 Qingdao 19:37 19:37 Qingdao 19:37
G281 ExpressDongChe Qingdao 06:35 Qingdao 06:35 06:35 Hangzhou East 13:36
G282 ExpressDongChe Hangzhou East 14:04 Qingdao 21:40 21:40 Qingdao 21:40
G287 ExpressDongChe Qingdao 09:36 Qingdao 09:36 09:36 Changsha South 20:07
G288 ExpressDongChe Changsha South 07:55 Qingdao 18:19 18:19 Qingdao 18:19
G315 ExpressDongChe Qingdao 07:28 Qingdao 07:28 07:28 ChongqingNorth 22:43
G316 ExpressDongChe ChongqingNorth 06:58 Qingdao 21:19 21:19 Qingdao 21:19
K1025 NewAir-ConditionFast Lanzhou 23:39 Qingdao 07:50 07:50 Shangqiu 20:30
K1026 NewAir-ConditionFast Qingdao 09:53 Qingdao 09:53 09:53 Lanzhou 16:33
K1135 NewAir-ConditionFast Nanning 12:55 Qingdao 06:44 06:44 Qingdao 06:44
K1136 NewAir-ConditionFast Qingdao 17:46 Qingdao 17:46 17:46 Nanning 10:48
K1285 NewAir-ConditionFast Yinchuan 18:30 Qingdao 16:37 16:37 Qingdao 16:37
K1286 NewAir-ConditionFast Qingdao 11:33 Qingdao 11:33 11:33 Yinchuan 09:22
K205 NewAir-ConditionFast Qingdao 16:30 Qingdao 16:30 16:30 Chengdu 08:30
K206 NewAir-ConditionFast Chengdu 17:35 Qingdao 08:50 08:50 Shangqiu 21:29
K341 NewAir-ConditionFast Qingdao 12:50 Qingdao 12:50 12:50 Nanchang 08:48
K342 NewAir-ConditionFast Nanchang 14:38 Qingdao 11:30 11:30 Qingdao 11:30
K67 NewAir-ConditionFast Qingdao 19:25 Qingdao 19:25 19:25 FuZhou 08:48
K68 NewAir-ConditionFast FuZhou 14:18 Qingdao 07:00 07:00 Qingdao 07:00
K709 NewAir-ConditionFast Baotou 09:27 Qingdao 10:19 10:19 Qingdao 10:19
K710 NewAir-ConditionFast Qingdao 12:58 Qingdao 12:58 12:58 Baotou 14:39
K8251 NewAir-ConditionFast Yantai 08:37 Qingdao 13:08 13:08 Qingdao 13:08
K8252 NewAir-ConditionFast Qingdao 15:02 Qingdao 15:02 15:02 Yantai 19:26
K881 NewAir-ConditionFast Taiyuan 21:37 Qingdao 09:42 09:42 Qingdao 09:42
K882 NewAir-ConditionFast Qingdao 18:59 Qingdao 18:59 18:59 Taiyuan 06:24
K911 NewAir-ConditionFast Gaomi 12:26 Qingdao 11:02 11:02 Qingdao ----
K912 NewAir-ConditionFast Xian 12:15 Qingdao 11:23 11:23 Qingdao 11:23
T395 NewAir-ConditionExpress Shenzhen 07:35 Qingdao 11:11 11:11 Qingdao 11:11
T396 NewAir-ConditionExpress Qingdao 16:53 Qingdao 16:53 16:53 Shenzhen 21:10
T7562 NewAir-ConditionExpress Qingdao 08:31 Qingdao 08:31 08:31 平度 10:12
T7563 NewAir-ConditionExpress 平度 17:22 Qingdao 19:21 19:21 Qingdao 19:21
Z167 RegularFast Qingdao 13:10 Qingdao 13:10 13:10 GuangzhouEast 18:37
Z168 RegularFast GuangzhouEast 23:18 Qingdao 05:27 05:27 Shangqiu 19:09
Z271 RegularFast Xining 23:00 Qingdao 04:56 04:56 Qingdao 04:56
Z272 RegularFast Qingdao 14:06 Qingdao 14:06 14:06 Xining 17:43

China Train Search
From
 To 
  
China Travel App Flight, Hotel, Train, Tour