Foreign Embassies in Beijing

The following is the list of foreign embassies in Beijing. You can find the address and phone number of the embassy of your country.

A
Afghanistan
Chancery: No.8, Dong Zhi Men Wai Da Jie
Tel: 65321582 65321629
Fax: 65322269

Armenia
Chancery: Ta Yuan Nanxiaojie 9, Chaoyang District
Tel: 65325677
Fax: 65325654

Arab
Chancery: No.6, Dong Si Jie, San Li Tun
Tel: 65321372
Fax: 65321575

Algeria
Chancery: No.7, San Li Tun Lu
Tel: 65321496
Fax: 65321648

Austria
Chancery: No.5, Xiu Shui Nan Jie, Jian Guo Mei Wai
Tel: 65322061
Fax: 65321505

America
Chancery: No.55, An Jia Lou Road
Tel: 85313000

Argentine
Chancery: No.11, DONG Wu Jie, San Li Tun
Tel: 65321406
Fax: 65322319

Australia
Chancery: No.21, Dong Zhi Men Wai, San Li Tun
Tel: 51404111
Fax: 51404450

B
Bahrain
Chancery: 10-06, Liang Ma Qiao Diplomatic Residence Compound, No.22, Dong Fang Dong Lu, Chaoyang District
Tel:65326483 65326485
Fax: 65326393 65326435

Brunei Darussalam
Chancery: No.1, Liangmaqiao Beijie, Chaoyang District
Tel:65329773
Fax:65324097

Benin
Chancery: No.38, Guang Hua Lu
Tel: 65322741
Fax:65325103

Botswana
Chancery: Unit 811, IBM Tower, Pacific Century Place #2A Gong Ti Bei
Tel: 65391616
Fax:65391199

Burundi
Chancery: No.25, Guang Hua Road
Tel:65321801 65322328
Fax:65322381

Beiarus
Chancery: No.1 Dong Yi Jie, Ri Tan
Tel:65321691
Fax: 65326417

Bulgaria
Chancery: No.4, Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai
Tel: 65321946
Fax:: 65324502

Belgium
Chancery: No.6 San Li Tun Lu
Tel: 65321736
Fax: 65325097

Barbados
Chancery: Villa 09-02, Block A, Liang Ma Qiao Diplomatic office Compourd, No.22 Dong Fang Dong Lu,
Tel: 85325404
Fax:: 85325437

Bahamas
Chancery: 2-4, Ta Yuan Diplomatic office Building
Tel: 65322208
Fax: 6532304

Brazil
Chancery: No.27, Guang Hua Lu
Tel: 65322881
Fax: 65322751

Bolivia
Chancery: 2-3-2, Ta Yuan Diplomatic Building
Tel: 65323074
Fax: 65324686

C
Cambodia
Chancery: No.9, Dong Zhi Men Wai Da Jie
Tel: 65321889
Fax: 65323507

Cape Verde
Chancery: No.5-1-71, Building No.5, Ta Yuan Diplomatic Compound
Tel: 65327547
Fax: 65327546

Congo
Chancery: No.7, Dong Si Jie, San Li Tun
Tel: 65321658
Fax: 65322915

Djibouti
Chancery: No.1-1-122, Ta Yuan Diplomatic Compound
Tel: 65327857
Fax: 65327858

Cameroon
Chancery: No.7, Dong Wu Jie, San Li Tun
Tel: 65321828 65322344
Fax:65321761

Comoros
Chancery: Apt 3-1-32 Tanyuan DRC, No.1 Xin Dong Lu Chaoyang District
Tel: 85322041
Fax: 85322640

Cote d’ lvoire
Chancery: No.9, Bei Xiao Jie, San Li Tun
Tel: 65321482
Fax: 65322407

Chad
Chancery: Tayuan Diplomatic Building No.1, Xin Dong Lu
Tel: 85323822
Fax: 85322783

Central Africa
Chancery: 1-1-132, Ta Yuan Diplomatic Office Building, No.1, Xin Dong Lu, Chaoyang District
Tel: 65327353
Fax: 65327354

Czech
Chancery: No.2, Ri Tan Road, Jian Guo Men Wai
Tel: 85329500
Fax: 65325653

Croatia
Chancery: 2-72, San Li Tun Diplomatic Office Building
Tel: 65326241
Fax: 65326257

Cyprus
Chancery: 2-13-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building
Tel: 65325057
Fax: 65324244

Costa Rica
Chancery: No.1, Jianguomengwai Diplomatic Building
Tel: 65324157
Fax: 65324546

Cuba
Chancery: No.1 Xiu Shui Nan Jie, Jian Guo Men Wai
Tel: 65321174
Fax: 65322870

Canada
Chancery: No.19, Daong Zhi Men Wai St.
Tel: 51394000

Colombia
Chancery: No.34, Guang Hua Lu
Tel: 65323377
Fax: 65321969

Chile
Chancery: No.1, Dong Si Jie, San Li Tun
Tel: 65321591
Fax: 65323170

D
Danish
Chancery: No.1 Dong Wu Jie, San Li Tun
Tel: 85329900
Fax: 85329999

Dominican
Chancery: 5-1-52, Ta Yuan Diplomatic, No.1, Xin Dong Lu, Dong Zhi Men Wai
Tel: 85322423

Dominica
Chancery: LA06, Liang Ma Qiao Diplomatic Residence Compound, No.22 Dong Fang Dong Lu
Tel: 65320838
Fax: 65320848

E
Egypt
Chancery: No.2, Ri Tan Dong Lu
Tel: 65321825
Fax: 65325365

Ethiopia
Chancery: No.3, Xiu Shui Nan Jie, Jian Guo Men Wai
Tel: 65325258
Fax: 65325591

Equatorial Guinea
Chancery: No.2, Dong Si Jie, San Li Tun
Tel: 65323679
Fax: 65323805

Eritrea
Chancery: No.2-10-1, Ta Yuan Diplomatic Office Building
Tel: 65326534
Fax: 65326532

Estonia
Chancery: C-617/618, Office Building, Luf thansa Center
Tel: 64637913
Fax: 64637908

European Union
Chancery: No.15, Dong Zhi Men Wai Da Jie
Tel: 84548000
Fax: 84548011

F
France
Chancery: No.3, Dong San Jie, San Li Tun
Tel: 65328080
Fax: 65324841

Finland
Chancery: Level 26, South Tower Beijing Kerry Center
Tel: 85198300
Fax: 85198301

Fiji Islands
Chancery: No.1-15-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building
Tel: 65327305
Fax: 65327253

G
Georgia
Chancery: D17, Jing Run Garden Villas, No. 18 Xiaoyun Road, Chaoyang District
Tel: 64681203
Fax: 64681202

Guinea
Chancery: No.2, Xi Liu Jie, San Li Tun
Tel: 65323649
Fax: 65324957

Guinea-Bissau
Chancery: 2-2-101, Ta Yuan Diplomatic Compound
Tel: 65327393
Fax: 65327106

Ghana
Chancery: No.8, San Li Tun Road
Tel: 65321319
Fax: 65323602

Gabonese
Chancery: No.36, Guang Hua Road
Tel: 65322810
Fax: 65322621

German
Chancery: No.17, Dong Zhi Men Wai Da Jie
Tel: 65329000
Fax: 65325336

Grenada
Chancery: 5-2-52, Ta Yuan Diplomatic Compound Building
Tel: 65321208
Fax: 65321015

Guyana
Chancery: No.1, Xiu Shui Dong Jie, Jian Guo Men Wai
Tel: 65321337
Fax: 65325741

Guinea
Chancery: 2-11-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building
Tel: 65324312
Fax: 65325483

H
Herzegovina
Chancery: 1-5-1, Ta Yuan Office Building
Tel: 665326587
Fax: 65326418

Hellenic
Chancery: 17F, The Palace Tower, No.9, Guanghua Lu, Chaoyang District
Tel: 65872838
Fax: 65872839

Hungary
Chancery: No.10, Dong Zhi Men Wai Da Jie, San Li Tun
Tel: 65321431
Fax: 65325053

I
The Islamic Republic of Pakistan
Chancery: No.1 Dang Zhi Men Wai Da Jie
Tel: 65322504 65322695
Fax: 65322715

Iraq
Chancery: No.25, Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai
Tel:65323385
Fax: 65321569

Iran
Chancery: No.13, Dong Liu Jie, San Li Tun
Tel: 65322040
Fax: 65321403

Israel
Chancery: No.17, Tian Ze Lu, Chaoyang District
Tel: 85320500
Fax:85320555

India
Chancery: No.1, Ri, Tan Dong Lu
Tel: 65321856
Fax:65324684

Indonesia
Chancery: No.4, Dong Zhi Men Wai Da Jie, Chaoyang District
Tel:65325486
Fax: 65325368

Ireland
Chancery: No.3, Ri Tan Dong Road
Tel: 65322691
Fax:: 65326957

Iceland
Chancery: Landmark Tower1#802, 8 Dong San Huan Bei Lu, Chaoyang District
Tel: 65907795
Fax: 65907795

Italy
Chancery: No.2, Dong Er Jie, San Li Tun
Tel: 85327600
Fax: 65324676

J
Japan
Chancery: No.7, Ri Tan Road, Jian Guo Men Wai
Tel: 65322361
Fax: 65324625

Jordan
Chancery: No.5, Dong Liu Jie, San Li Tun
Tel: 65323906
Fax:65323283

Jean Walnard Dorneval
Chancery: D16, Jing Run Shuishang Diplomatic Villa, No.18, Xiaoyun Road
Tel: 64608307
Fax: 64637141

Jamaica
Chancery: Office 6-2-72, Jianguomenwai Diplomatic, No.1, Xiu Shui St.
Tel: 65320670
Fax: 65320667

K
Kazakhstan
Chancery: No.9, Dong Liu Jie, San Li Tun
Tel: 65326182
Fax: 65326183

Korea
Chancery: No.20, Dongfangdonglu, Chaoyang District
Tel: 85310700
Fax:85310726

Kyrgyz Republic
Chancery: H-10/11, King Garden Villas, No.18, Xiao Yun Road, Chaoyang District
Tel: 64681297
Fax: 64681291

Kuwait
Chancery: No.23, Guang Hua Road
Tel: 64649930 64649931
Fax:: 64649934

Korea
Chancery: No.11, Ri Tan Lu, Jian Guo Men Wai
Tel:65321118

Kenya
Chancery: No.4, Xi Liu Jie, San Li Tun
Tel: 65323381
Fax:: 65323325

L
Lao People’s Democratic Republic
Chancery: No.11, Dong Si Jie, San Li Tun
Tel: 65321224
Fax: 65326748

Lebanon
Chancery: No.10, Dong Liu Jie, San Li Tun
Tel: 65321560
Fax: 65322770

Lesotho
Chancery: No.302, Dong Zhi Men Wai Office Building
Tel: 65326843 65326844
Fax:: 65326845

Liberia
Chancery: Room 013, Gold Island Diplomatic Compound, No.1 Xi Ba He Road,
Tel: 64403007
Fax:: 64403918

Latvia
Chancery: Unite 71, Greenland Garden, No.1A Greenland Road
Tel: 65333863
Fax: 64333810

Lithuania
Chancery: A-18, King’s Garden Villas, Xiao Yun Road 18, Chaoyang, District
Tel: 84518520
Fax: 84514442

Luxembourg
Chancery: Unit 1701, Tower B, Pacific Century Place, 2A Gong Ti Bei Lu
Tel: 85880900
Fax: 65137268

M
Malaysia
Chancery: No.2, Liang Ma Qiao Bei Jie, Chaoyang District
Tel: 65322531
Fax: 65325032

Mongolia
Chancery: No.2, Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai
Tel: 65321203 65326513
Fax: 65325045

Malawi
Chancery: 503 Dong Wai Diplomatic Office Building, No.23 Dongzhimenwai Street
Tel: 65325889
Fax: 65326022

Mali
Chancery: No.8, Dong Si Jie, San Li Tun
Tel: 65321704
Fax: 65321618

Mauritius
Chancery: 202 Dong Wai Diplomatic Office Building
Tel: 65325695
Fax: 65325706

Mauritania
Chancery: No.9, Dong San Jie, San Li Tun
Tel: 65321703 65321346
Fax: 65321685

Morocco
Chancery: No.16, San Li Tun Road
Tel: 65321489 65321796
Fax: 65326046

Madagascar
Chancery: No.3, San Li Tun Dong Jie
Tel: 65321353
Fax: 65322102

Montenegro
Chancery: No.3-1-12, San Li Tun Diplomatic Compound
Tel: 65327610
Fax: 65327690

Malta
Chancery: 1-51, San Li Tun Diplomatic Office Building
Tel: 65323114
Fax: 65326125

Macedonia
Chancery: No.1-32, San Li Tun Diplomatic Compound
Tel: 65327846
Fax: 65327847

Moldova
Chancery: No.2-9-1, Ta Yuan Office Building
Tel: 65325494
Fax: 65325379

Mexican
Chancery: No.5, Dong Wu Jie, San Li Tun
Tel: 65322574
Fax: 65323744

Micronesia
Chancery: 1-1-11, Jian Guo Men Wai Diplomatic Compound
Tel: 65324708
Fax: 65324609

N
Nepal
Chancery: No.1, Xi Liu Jie, San Li Tun Road
Tel: 65321795
Fax: 65323251

Namibia
Chancery: 2-9-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building
Tel: 65324810
Fax: 65324549

Nozambique
Chancery: 1-7-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building
Tel: 65323664
Fax: 65325189

Namibia
Chancery: 2-9-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building
Tel: 65314810
Fax: 65324549
Niger
Chancery: 1-21, San Li Tun Apartment
Tel: 65324279
Fax: 65307041

Nigeria
Chancery: No.2, Dong Wu Jie, San Li Tun
Tel: 65323631
Fax: 6532650

Netherlands
Chancery: No.4, Liang Ma He Nan Road
Tel: 85320200
Fax: 85320300

Norwegian
Chancery: No.1, Dong Yi Jie, San Li Tun
Tel: 85319600
Fax: 65322392

New Zealand
Chancery: No. 1, Ri Tan Dong Er Jie
Tel: 85327000
Fax: 65324317

P
Palestine
Chancery: No.2, Dong San Jie, San Li Tun
Tel: 65323327
Fax: 65323241

Philippines
Chancery: 23 Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai
Tel: 65321872 65322518
Fax: 65323761

Poland
Chancery: No.1, Ri Tan Lu, Jian Guo Men Wai
Tel: 65321235
Fax: 65321745

Portugal
Chancery: No.8, Dong Wi Jie, San Li Tun
Tel: 65323497
Fax: 65324637

Peru
Chancery: 1-91, San Li Tun Office Building
Tel: 65323719
Fax: 65322178

Q
Qatar
Chancery: A-7 Liang Ma Qiao Compound, Chao Yang District
Tel: 65322233
Fax:65325274 65325122

R
The Republic of Azerbaijan
Chancery: Qijiayuan Diplomatic Compound Villa No. B-3, 100600
Tel: 65324614 65324698
Fax: 65324615

The Republic of the Union of Myanmar
Chancery: No.6, Dongzhimenwas St., Chaoyang District
Tel: 65320359
Fax: 65320408

Royal Thai
Chancery: No.40, Guang Hua Road
Tel: 65321749
Fax:65321748

Rwanda
Chancery: No.30, Xiu Shui Bei Jie
Tel: 65322193
Fax: 65322006

Russia
Chancery: No.4, Dong Zhi Men Zhong Jie
Tel: 65322015
Fax: 65324851

Romania
Chancery: Ri Tan Lu Dong Er Jie
Tel: 65323442
Fax: 65325728

S
The Sultanate of Oman
Chancery: No.6, Liang Ma He South Road
Tel:65323692 65323322
Fax: 65327185

Saudi Arabia
Chancery: No.1 Bei Xiao Jie, San Li Tun
Tel: 65324825
Fax:65325324

Sri Lanka
Chancery: No.3, Jian Hua Lu, Jian Guo Men Wai
Tel:65321861 65321862
Fax:65325426

Singapore
Chancery: No.1, Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai Chaoyang District
Tel: 65321115
Fax: 65329405

South Africa
Chancery: No.5, Dong Zhi Men Wai Da Jie
Tel: 8532000
Fax: 65327319

Sierra Leone
Chancery: No.7, Dong Zhi Men Wai Da Jie
Tel: 65321222
Fax: 65323752

Senegal
Chancery: 305 Dong Wai Diplomatic office Building, No.23, Dongzhimenwai Da Jie
Tel: 65325035
Fax: 65327330

Seychelles
Chancery: Room 1105, The Spaces, Dong Da Qiao Rd, No.8, Chaoyang District
Tel: 58701192
Fax: 58701219

Sudan
Chancery: No.1, Dong Er Jie, San Li Tun
Tel: 65323715
Fax: 65321280

Somalia
No.2, San Li Tuan Road
Tel: 65321661
Fax: 65325867

Sweden
Chancery: No.3, Dong Zhi Men Wai
Tel: 653299790
Fax: 65325008

Switzerland
Chancery: No.2, Dong Wu Jie, San Li Tun
Tel: 85328888
Fax: 65324353

Serbia
Chancery: No.1, Dong Liu Jie, San Li Tun
Tel: 65323516
Fax: 65321207

Slovak
Chancery: Ri Tan Lu, Jan Guo Men Wai
Tel: 65321530
Fax: 65324814

Slovenia
Chancery: No.57, Block F, Ya Qu Yuan, King’s Garden Villas, No. 18, Xiao Yun Road, Chaoyang
Tel: 64681030
Fax: 64681040

Spain
Chancery: No.9, San Li Tun Road
Tel: 65321986
Fax: 65323401

Suriname
Chancery: 2-2-22, Jian Guo Men Wai Diplomatic Compound
Tel: 65322939
Fax: 65322941

Samoa
Chancery: Room 2, Floor 7, Unite 2, Tayuan Diplomatic Office Building, Liang Ma Nan Lu
Tel: 65321673
Fax: 65321642

T
Timor-Leste
Chancery: No.15 Block D, Ya Qu Yuan, King’s Garden Villas, No.18, Xiao Yun Road
Tel: 6481316 6481342
Fax:64684360

Tajikistan
Chancery: No.1-4, Section A, Liang Ma Qiao Diplomatic Compound
Tel:65322598
Fax:65323039

Turkey
Chancery: No.9, Dong Wu Jie, San Li Tun
Tel:65321715
Fax: 65325480

Turkmenistan
Chancery: King’s Garden Villa D-1, 18 Xiaoyun Road
Tel:65326975
Fax:65326976

Togo
Chancery: No.11, Dong Zhi Men Wai Da Jie
Tel: 65322202
Fax: 65325884

Tanzania
No.8, Liang Ma Qiao Nan Road
Tel: 65321491
Fax: 65324351

Tunisian
Chancery: No.1, San Li Tun Dong Jie, Chaoyang District
Tel: 65322435
Fax: 65325818

Tonga
Chancery: 1-2-11, Jianguomenwai Diplomatic Compound
Tel: 65327203
Fax: 65327204

U
The United Arab Emirates
Chancery: LA 10-04, Liangmaqiao Diplomatic Residence Compound, No.22 Dongfangdong Road, Chaoyang District
Tel: 65327650 65327651 65327653
Fax: 65327652

Uzbekistan
Chancery: No.11, Bei Xiao Jie, San Li Tun
Tel: 65326305
Fax: 65326304

Uganda
Chancery: No.5, San Li Tun
Tel: 65322242
Fax: 65322242

Ukraine
Chancery: No.11, Dong Liu Jie, San Li Tun
Tel: 65326359
Fax: 65326765

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Chancery: No.11, Guang Hua Lu
Tel: 51924000
Fax: 65321937

Uruguay
Chancery: No.1-11-2,  Ta Yuan Office Building
Tel: 65324445
Fax: 65327375

V
Viet Nam
Chancery: No.32, Guang Hua Lu, Jian Guo Men Wai
Tel: 65321155
Fax: 65325720

Venezuela
Chancery: No.14, San Li Tun Lu
Tel: 65321295
Fax: 65323817

Vanuatu
Chancery: 2-11, San Li Tun Diplomatic Office Building
Tel: 65320337
Fax: 65320336

Y
Yemen
Chancery: No.5, Dong San Jie, San Li Tun
Tel: 65321558
Fax: 65327997

Z
Zimbabwe
Chancery: No.7, Dong Sa Jie, San Li Tun
Tel: 65323795
Fax: 65325383

Zambia
Chancery: No.5, Dong Si Jie, San Li Tun
Tel: 65321554
Fax: 65321891

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Sub Menu