1. Dongcheng Service Station

Tel: 65123043, 65122991 E-mail: dongcheng@bjta.gov.cn

2. Aquarium Service Station

Tel: 62176655-6778 Fax: 62176655-6735 E-mail: aquarium@bjta.gov.cn

Address: No.18 Gaoliangqiao Xiejie, Haidian District. Postalcode: 100081

3. Beihai Service Station

Tel: 64032726 FAX: 64002379 E-mail: xicheng@bjta.gov.cn

Address: No.1 Wenjing Street, Xicheng District .(south gate of Beihai Park) Postalcode: 100034

4. Shichahai Service Station

Tel: 64036835 E-mail: xicheng@bjta.gov.cn

Address: No.49 Dianmen west Street, Xicheng District. Postalcode: 100009

5. Chongwen Service Station

Tel: 6710385 FAX: 67103852 E-mail: chongwen@bjta.gov.cn

Address: No.12-10 St.guangming Chongwen District. Postalcode: 100061

6. Xuanwu Service Station

Tel: 63534583 FAX: 63533549 E-mail: xuanwu@bjta.gov.cn

Address: No.3 Hufang Road, Xuanwu District. Postalcode: 100052

7. Chaoyang Service Station

Tel: 64176627,64172754 FAX: 64176656 E-mail: chaoyang@bjta.gov.cn

Address: No.11-2 Gongti North Road, Chaoyang District Postalcode: 100027

8. Gaobeidian Service Station

Tel: 85758400 Fax:85754438 E-mail: gaobeidian@bjta.gov.cn

Address: No.725 Gaobeidian Village, Chaoyang District. Postalcode: 100022

9. Haidian Service Station

Tel: 82622895 FAX: 62576688-6118 E-mail: haidian@bjta.gov.cn

Address:DangDai Plaza’s 1F Hall, No.40 Zhong Guan Cun St., Haidian District Postalcode: 100086

10. Fengtai Service Station

Tel: 83895715 FAX: 83895715 E-mail: fengtai@bjta.gov.cn

Address: Wanping City, Fengtai District. Postalcode: 100072

11. Shijingshan Service Station

Tel: 68686201,68686202,68686193 FAX: 68686193-802 E-mail: shijingshan@bjta.gov.cn Address: No.22 Shijingshan Road, Shijingshan District. Postalcode: 100043

12. Mentougou Service Station

Tel: 69836677,69863427 FAX: 69836677 E-mail: mentougou@bjta.gov.cn

13. Fangshan Service Station

Tel: 89360123 FAX: 89360123 E-mail: fangshan@bjta.gov.cn

Address: No.1 Gongcheng North St. Haotian Holiday Inn, Liangxiang, Fangshan District. Postalcode: 102488

14. Tongzhou Service Station

Tel: 69515193,69510964 FAX: 69510423 E-mail: tongzhou@bjta.gov.cn

Address: No. 169 Xinhua St.,Tongzhou District. Postalcode: 101100

15. Shunyi Service Station

Tel: 81495566,69464700,81499599,69445677 FAX: 69421682 E-mail: shunyi@bjta.gov.cn

Address: No.7 Guangming South St.,Shunyi District Postalcode: 101300

16. Daxing Service Station

Tel: 69256060,69268080 FAX: 69268080 E-mail: daxing@bjta.gov.cn

Address: No.118-2 Xingfeng St. Daxing District. Postalcode: 102600

17. Changping Service Station

Tel: 89742841, 89740051, 89740061, 89740062 FAX:89742840 E-mail: changping@bjta.gov.cn

Address: Donghuan St South St., Changping District. Postalcode: 102200

18. Pinggu Service Station

Tel: 89991180, 69980550 FAX: 89991180 E-mail: pinggu@bjta.gov.cn

Address: West of Coach Station 22-1Xinping North Road, Pinggu District. Postalcode: 101200

19. Huairou Service Station

Tel: 69659647,69625156 FAX: 69625156 E-mail: huairou@bjta.gov.cn

Address: No.2 Fuqian East St. Huairou District. Postalcode: 101400

20. Miyun Service Station

Tel: 69027774; 69045115 FAX: 69061801 E-mail: miyun@bjta.gov.cn

Address: East of Yunguang Huandao, Miyun County. Postalcode: 101500

21. Yanqing Service Station

Tel: 81191011 FAX: 81197633 E-mail: yanqing@bjta.gov.cn

Address: No.2 Jia Guishui South St., Yanqing County. Postalcode: 102100

22. Beijing Railway Station Service Station

Tel: 65288448, 65284848 FAX: 65288448 E-mail: chezhan@bjta.gov.cn

Address: No.16 Laoqianju Hutong, Dongcheng District. Postalcode: 100005

Leave a Reply